Llengua i escola. Un model d’ensenyament com a garantia dels drets lingüístics.

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma. 21/12/2012.- El departament de Filologia catalana de la Universitat de les Illes Balears ha fet públic el document Llengua i escola. Un model d’ensenyament com a garantia dels drets lingüístics, una anàlisi sobre la presència del català com a llengua vehicular als centres escolars de les Illes.



21/12/2012 » Filologia Catalana








Llibre recomanat

Actualitat universitats