Les Unitats d’Igualtat de Gènere reclamen transversalitat en les polítiques d’igualtat a la Universitat

 • La Xarxa Vives proposa un sistema d’indicadors comú per a obtenir dades per a la millora de les polítiques d’igualtat de gènere
 • La incorporació de dones en graus masculinitzats i d’homes en graus més feminitzats, repte de les campanyes de promoció de les universitats

21.12.2018.- El Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives ha analitzat els resultats preliminars de l’informe sobre Biaix de gènere en el reclutament, retenció i la promoció, coordinat per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Entre les principals conclusions, es constata que calen mesures d’accés positiu per donar compliment a la Llei d’Igualtat, quant a la paritat en els òrgans de govern de les universitats. L’informe definitiu es publicarà dins la sèrie d’Igualtat de Gènere de la col·lecció Política Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats a finals del curs 2018/2019.

La sessió d’anàlisi ha centrat l’atenció a assenyalar estratègies, mesures i accions necessàries que les universitats han d’encarar. De les idees tractades, les membres del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere conclouen que:

 1. Les polítiques d’igualtat de gènere no són polítiques sectorials; són polítiques transversals a tota acció pública de les universitat. Cal formar en perspectiva de gènere al personal tècnic de les universitats (Unitats de Qualitat, Comissions de titulació, etc.) perquè avaluen amb consciència del biaix de gènere en el reclutament, la retenció i la promoció existent a les universitats de la Xarxa Vives. Existeix igualment la necessitat de formació en perspectiva de gènere per al personal dels serveis encarregats de la tramitació d’expedients disciplinaris: gerència, recursos humans, assessoria jurídica i sindicatura de greuges, entre altres.
 2. És imprescindible establir un sistema estandarditzat d’indicadors i de recollida de dades a totes les universitats, segmentat pels diversos col·lectius de tota la comunitat universitària, amb l’objectiu de realitzar anàlisis periòdiques i adoptar les mesures de correcció i/o millora necessàries.
 3. Cal reforçar les campanyes de promoció dels graus universitaris orientades a acabar amb els estereotips i aconseguir incorporar dones en graus masculinitzats (l’anomenada «bretxa STEM»). És igualment necessari incentivar la matriculació d’homes en aquells graus més feminitzats (relacionats amb salut i ciències humanes i socials, per exemple).
 4. Les Unitats d’Igualtat de les universitats han de ser unitats especialitzades, comptar amb un volum adequat de recursos humans i econòmics i estar liderades per persones expertes en el disseny i la implementació de polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.

L’existència del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives permet visualitzar la centralitat de les polítiques d’igualtat i la seua transversalitat, i avançar en la igualtat efectiva de dones i homes, premissa que ha esdevingut un dels objectius de la Xarxa Vives d’Universitat. La darrera reunió del Grup de Treball va tenir lloc al mes de novembre a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb l’objectiu d’estudiar les iniciatives que permeten millorar la situació de desigualtat entre homes i dones.21/12/2018 » Actualitat de la Xarxa, igualtat de gènere, Notes de premsa
Llibre recomanat

Actualitat universitats

 • Universitat Pompeu Fabra

  Universitat Pompeu Fabra

  Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular