1.-Responsable del tractament:

Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
Edifici Àgora, local 10
Universitat Jaume I
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana

amb NIF G-12433710, Registre d’Associacions número 161.264 · 18 de Juliol de 1996
i amb dades de contacte

xarxa@vives.org
Tel. 964 72 89 93
Fax. 964 72 89 92

2.-Finalitat del tractament.

Les dades s’utilitzen per a l’enviament d’informació d’interès universitari, sobre les nostres activitats així com informació relacionada amb les universitats que formen part de la Xarxa Joan Lluis Vives.

3.-Base jurídica del tractament.

Les dades son tractades en virtut de les següents bases jurídiques:

a.-Amb fonament amb l’interès legítim.

Es tracta de dades que o bé han estat facilitades per les universitats membres de l’Institut o bé obtingudes de fonts d’accés públics com ara butlletins oficials o pàgines webs institucionals. En compliment dels nostres fins de divulgació de l’activitat universitària que podeu verificar a l’article 3 dels nostres Estatuts.

b.-Amb el vostre consentiment.

4.-Destinataris de les dades.

No es preveuen cessions de dades trets els casos de requeriment per autoritats públiques conforme a les lleis i amb la prèvia verificació de les garanties adients.

5.-Transferencies internacionals.

Els enviaments es fan amb el suport de la plataforma MailChimp entitat adherida als principis de Privacy Shield.

6.-Conservació de les vostres dades.

Les dades es conservaran mentre no es revoque el consentiment o exerciu un dret de supressió o oposició al tractament. En cas de que desenvolupeu un càrrec públic les dades podrien suprimir-se quan deixen de ser rellevants.

7.-Origen de les dades.

Les vostres dades, -nom i cognoms, càrrec o lloc, i correu electrònic, han estat facilitades per les universitats que conformen la Xarxa, recollides de fonts d’accés públic o facilitades directament per vosaltres.

8.-Drets de les persones.

Podeu revocar el vostre consentiment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al tractament mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al compte comunicacio@vives.org sempre que ho feu des d’un correu que existisca a la nostra base de dades.

Alternativament podeu escriure’ns a:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071. Castelló de la Plana

En aquest cas heu d’afegir còpia d’un document oficial que acredite la vostra identitat i/o la representació d’una altra persona i, si escau documents que justifiquen la vostra petició.

9.-Autoritat de protecció de dades.

En cas de reclamació o tutela dels vostres drets l’autoritat competent es l’Agencia Española de protección de datos.
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular