Book Cover: La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats
Part of the política universitària series:

L’informe que teniu a les mans és fruit de la col·laboració de les unitats d’igualtat de les universitats de la Xarxa Vives que integren el Grup de Treball en Igualtat de Gènere, en el
marc del pla de treball bianual 2016-2017 centrat en la perspectiva de gènere en la docència i la recerca universitàries. Ha estat coordinat per Tània Verge (Universitat Pompeu Fabra) i Teresa Cabruja (Universitat de Girona). L’informe analitza una àmplia diversitat de dades
relacionades amb la docència i la recerca que s’han recollit en dues fases. En la primera fase es va demanar a les unitats d’igualtat que destaquessin bones pràctiques implementades en les seves universitats en relació a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i en la recerca. En una segona fase, les unitats d’igualtat van emplenar un formulari amb informació diversa sobre la presència de les dones i del gènere en aquests dos eixos bàsics de la política universitària.

Published:
Tags:Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular