RSS i titulars per al vostre blog o web

El format de sindicació RSS us permet rebre de manera senzilla la informació actualitzada sobre l’activitat de la Xarxa Vives i sobre alguns serveis destacats. És molt fàcil, només cal que seleccioneu quin us interessa:

Actualitat de la Xarxa

Actualitat de les universitats

Agenda de la Xarxa Vives

Les universitats proposen

e-BUC. Canals temàtics de novetats editorials de les universitats

Programa Interreg Cultur Pro ( català / francès )


La Xarxa en 2'
L'espai de...

Ariadna Romans i Torrent

Estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra

Actualitat universitats