RSS i titulars per al vostre blog o web

El format de sindicació RSS us permet rebre de manera senzilla la informació actualitzada sobre l’activitat de la Xarxa Vives i sobre alguns serveis destacats. És molt fàcil, només cal que seleccioneu quin us interessa:

Actualitat de la Xarxa

Actualitat de les universitats

Agenda de la Xarxa Vives

Les universitats proposen

e-BUC. Canals temàtics de novetats editorials de les universitats

Programa Interreg Cultur Pro ( català / francès )
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular