En el marc del Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives, les universitats posen a disposició dels usuaris diferents recursos d’utilitat en llengua catalana, en format obert i en línia:


· Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general
· Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès (Interuniversity style guide for writing institutional texts in English)
· Recursos de terminologia
· Multidiccionari
· Diccionari de Dubtes del Català Oral – DDCOR
· Base de dades de formants
· Directori de tesi i materials docents

Accediu als serveis lingüístics de les 22 universitats de la Xarxa.

I a més…
Llibre recomanat

Actualitat universitats