En el marc del Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives, les universitats posen a disposició dels usuaris diferents recursos d’utilitat en llengua catalana, en format obert i en línia:


· Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general
· Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris
· Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès (Interuniversity style guide for writing institutional texts in English)
· Recursos de terminologia
· Multidiccionari
· Diccionari de Dubtes del Català Oral – DDCOR
· Base de dades de formants
· Directori de tesi i materials docents

Accediu als serveis lingüístics de les 22 universitats de la Xarxa.
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular