Les universitats associades a la Xarxa Vives comparteixen la llengua catalana, a més de vincles històrics i culturals que defineixen un territori: la regió Vives. Aquest és un espai transfronterer, escenari de l’actuació conjunta i coordinada de 22 institucions d’educació superior. Des del punt de vista administratiu, però, les universitats membres de la Xarxa es reparteixen entre 4 estats europeus: l’espanyol, el francès, l’andorrà i l’italià. Malgrat els processos d’homogeneització a nivell de la Unió Europea, aquesta divisió administrativa es manté i els 4 estats es regeixen per sistemes d’educació superior amb diferents particularitats:

Procediment de matriculació
Abans de matricular-se, els alumnes interessats a estudiar a una universitat de la Xarxa Vives hauran d’haver validat el seu diploma d’estudis, demostrat coneixements de la llengua del país en què es troba el centre d’ensenyament on volen estudiar i haver realitzat la preinscripció. Cada universitat assignarà un torn de matrícula amb uns dies o un dia específic perquè l’alumne puga formalitzar la matrícula de forma presencial o a distància. Aquest procediment es realitza a través de les universitats.

Més informació:

Oficines de Relacions Internacionals
Serveis d’Atenció a l’Estudiantat
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular