Les persones interessades a cursar estudis de grau o postgrau a una universitat de la Xarxa Vives a Andorra han de complir els requisits següents:

  • Haver finalitzat els estudis preuniversitaris. Aquests estudiants hauran de validar el seu diploma a través del Ministeri d’Ensenyament Superior que els emetrà un certificat d’accés a l’ensenyament superior.

Als estudiants interessats a realitzar estudis superiors a Andorra no se’ls demana cap requisit formal de llengua però se’ls informa que per seguir les formacions caldrà tenir coneixements de català atès que les classes són en aquesta llengua.

Cost dels estudis a Andorra

La matrícula a la Universitat d’Andorra té un cost aproximat de 1.500 euros per curs acadèmic. L’import de les taxes, que són oficials i públiques, el fixa el Govern d’Andorra anualment.
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular