Les persones interessades a cursar estudis de grau o de postgrau o màster a una universitat de la Xarxa Vives a França han de complir els requisits següents:

  • Haver finalitzat els estudis preuniversitaris en països de la Unió Europea. Aquests estudiants hauran de validar el seu diploma a través de la «Scolarité central» de cada universitat. Posteriorment hauran de realitzar una prova de llengua.
  • Haver finalitzat els estudis preuniversitaris en països de fóra de la Unió Europea. Hauran d’adreçar-se a l’oficina Campus France de cada universitat un any abans per tal de demanar la sol·licitud d’inscripció. Els tècnics de Campus France els indicaran els passos a seguir. També hauran de realitzar una prova de nivell de llengua.

Les persones interessades a cursar un segon grau o un màster o doctorat hauran d’adreçar-se bé a la Scolarité central (si són europeus) o bé a Campus France (si són de fora de la Unió Europea). Hauran de passar una prova de nivell de llengua.

Cost dels estudis a França

La matrícula d’estudis de grau en les universitats públiques franceses té un cost aproximat d’entre els 150 i els 500 euros per curs acadèmic. Aquestes taxes són oficials i públiques i s‘estableixen pel govern de la República de França.

Aquestes taxes no varien ni en funció dels crèdits que es matriculen, ni de la carrera, ni tampoc del rendiment acadèmic.

Per als estudis de màster, el preu de matrícula augmenta al voltant dels 700 euros per curs acadèmic i per als estudis de doctorat fins als 900 euros.
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular