Les persones interessades a cursar estudis de grau a una universitat de la Xarxa Vives a Itàlia han de complir els requisits següents:

  • Haver finalitzat els estudis preuniversitaris. Aquests estudiants hauran de validar el seu diploma a través del centre d’ensenyament superior on volen accedir. Si l’admissió als estudis universitaris al país d’on prové l’estudiant està subordinada a proves d’accés, l’estudiant haurà de demostrar que les va aprovar. Per a accedir a alguns dels estudis de grau els estudiants hauran de passar unes proves d’admissió específiques.

Per rebre el formulari d’inscripció universitària els estudiants hauran d’adreçar-se a la oficina de relacions internacionals de la universitat on volen realitzar els seus estudis.
Abans de poder matricular-se els candidats hauran de demostrar el seu domini de l’italià, bé mitjançant un examen o a través d’un certificat de coneixements de la llengua.

Cost dels estudis a Itàlia

La matrícula a les universitats i Instituts d’Ensenyament Superior té un cost que varia entre els 850 i els 1.000 euros. Són els centres d’ensenyament mateixos els que fixen les taxes. Aquestes variaran en funció de la universitat i dels estudis escollits.
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular