La Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU, sota la inspiració de l’Associació Catòlica de Propagandistes. Per aquest motiu, i des de la seua fundació, l’aspiració de la universitat i l’obstinació dels qui formen part d’ella és la formació d’una comunitat universitària en el ple sentit de la paraula: una comunitat de saber capaç de proporcionar a la societat professionals amb criteris d’excel·lència acadèmica implicats en la realització del bé comú i la recerca de la veritat.

Les institucions universitàries es troben en moments de canvi i en la necessitat d’adaptar la seua planificació i els seus recursos a les exigències de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquest repte ha estat assumit per la Universitat Abat Oliba CEU, que des de la seua creació en 2004 va voler ja anticipar en els seus plans d’estudis alguns aspectes que necessàriament hauria d’incorporar amb la implantació dels nous graus. La connexió permanent entre professor i alumne a través de la xarxa, els sistemes de treball i avaluació contínua i la  implantació de metodologies docents innovadores són des de fa anys, en la UAO, experiència viscuda.

Això no ha estat obstacle per a subratllar l’obstinació en els instruments que sempre van caracteritzar les institucions universitàries del CEU; especialment, s’ha volgut dotar a les tutories de l’alumnat de criteris propis com instruments de orientació acadèmica i d’aprofundiment en la formació intel·lectual de l’alumne en un sentit integral. Els professors han seguit desenvolupant la seua tasca de recerca en els instituts i  càtedres o en col·laboració amb altres universitats espanyoles o  estrangeres.

La Universitat, d’altra banda, està alerta davant les exigències de la societat pel que fa als nous professionals, i el seu Observatori Laboral realitza periòdicament estudis sobre els canvis en aquest camp. Per aquest motiu, els estudiants tenen la possibilitat de realitzar les seues pràctiques en les empreses, els despatxos i les institucions més prestigioses de Barcelona, i en el plànol internacional, mitjançant convenis propis de la universitat, realitzar part dels seus estudis en altres universitats europees o nord-americanes.

La Universitat Abat Oliba CEU, no es limita a presentar una excel·lent oferta acadèmica; proporciona a l’estudiant la oportunitat de rebre una inestimable formació integral per a enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes personals i professionals.

Universitat Abat Oliba CEU

Tel.: 93 254 09 00
Fax.: 93 418 93 80
A/e: info@uao.es
www.uaoceu.cat


La Xarxa en 2'
L'espai de...

Ariadna Romans i Torrent

Estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra

Actualitat universitats