La Universitat Abat Oliba CEU és una de les tres universitats promogudes per la Fundació San Pablo CEU. Ha configurat una oferta acadèmica única al mercat universitari català, amb graus i dobles graus en diverses disciplines. A més, en una aposta decidida per la internacionalització dels estudis, la Universitat també ofereix diversos graus en la modalitat bilingual degree.

A més, la UAO CEU posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves professionals i dels executius amb gran experiència, els seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, programes especialitzats i programes de doctorat, que completen una excel·lent proposta acadèmica.

Conscient de la importància que té sobre el futur professional dels estudiants, la UAO CEU ha desenvolupat una metodologia docent basada en classes en grups reduïts, tallers i seminaris pràctics, programa de tutories individualitzades, programa de desenvolupament de competències i mobilitat internacional amb pràctiques a l’estranger, entre d’altres, per a la millor formació de cara a la incorporació al món professional.

La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a l’estudiant una formació integral per poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes professionals i personals
I comptem amb un Servei d’Alumni, punt de trobada per a tota la comunitat d’antics alumnes de la UAO CEU on fomentar les relacions professionals i socials.

Universitat Abat Oliba CEU
futursalumnes@uao.es
Tel. 93 254 09 00 – 93 253 72 00
www.uaoceu.cat
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular