La Universitat en xifres

 • 10.000 estudiants
 • 3.500 estrangers
 • Més de 100 nacionalitats : Àfrica, Àsia, Europa, Amèriques
 • 6 campus deslocalitzats a Catalunya del Nord i al Llenguadoc: Perpinyà, Font Romeu, Talteüll, Narbona, Carcassona, Mendes

… i alguns mots:

El que més agrada quan entres al campus de Perpinyà és el seu ambient de «poble», amb la pineda, els camins pel mig dels arbres, les placetes que són uns espais convivials per als estudiants: una qualitat de vida garantida a la UPVD, i clar que no és pas contradictori amb uns estudis superiors d’alt nivell.

Val a dir que a Perpinyà agraden les paradoxes i en particular la de comptar amb investigadors entre els més eminents, de fama mundial, tot mantenint una real proximitat amb els estudiants.

Algunes especificitats de formació que en fan la força i la fama

Ciències

 • Oficis relatius a les Energies (solar, renovables…)
 • Ciències de la vida, de la genòmica, de l’ecologia tropical i mediterrània
 • Estudi de les Geociències i dels Medis Marins

Dret, economia, gestió

 • Dret musulmà, dret comparat
 • Dret de l’urbanisme i de l’immobiliari
 • Oficis del management i del comerç internacional

Lletres, Ciències humanes i socials

 • Oficis de l’esport (STAPS) a Font Romeu : especialitats lligades a l’altitud Estudis relatius al turisme i al patrimoni
 • Prehistòria i Paleo-entorn (excavacions de Talteüll)
 • Estudis Catalans
 • Humanitats clàssiques i contemporànies en Lletres
 • Diplomes europeus Erasmus Mundus
 • Màster Mundus «Crossways in Europea Humanities»
 • Oficis del sector sanitari i social

 

Investigació

La UPVD forma el segon pol científic de la regió Llenguadoc-Rosselló amb una investigació de gran qualitat, alhora arrelada a la història, connectada al present i totalment girada cap al futur.

La UPVD ha convertit la pluridisciplinaritat en la seua riquesa, un avantatge major en matèria de formació, present als seus laboratoris.

Ha forjat la seua identitat científica i federat els seus centres de recerca entorn de dos grans eixos transversals que estructuren la investigació i donen visibilitat a les seues competències : el Desenvolupament Sostenible i la Mediterrània.

Vocació internacional. El transfronterer

La UPVD està reforçant la seua posició d’universitat transfronterera, desenvolupant els partenaris en investigació i en formació amb les altres universitats de Catalunya Sud i dels Països Catalans, com ara Girona, Palma de Mallorca…

La Universitat posa èmfasi en la seua dimensió internacional i el seu desenvolupament en l’espai europeu de l’ensenyament superior. Porta una política voluntarista a favor de la mobilitat i l’acollida amb l’objectiu d’internacionalitzar les seues formacions i eixamplar les activitats de recerca. La investigació s’està desenvolupant mitjançant una forta participació als Programes Europeus, a Projectes Integrats i a Xarxes d’Excel·lència.

Universitat de Perpinyà Via Domitia
Tel.: 00 33 (0)4 68 66 20 00
Fax: 00 33 (0)4 68 66 20 19
www.univ-perp.fr
Llibre recomanat

Actualitat universitats

 • Universitat Pompeu Fabra

  Universitat Pompeu Fabra

  Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular