UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) és una institució privada d’inspiració cristiana compromesa amb el creixement intel·lectual, professional i personal dels qui la formen. Va ser fundada al 1997 amb l’objectiu de servir la societat mitjançant la formació personalitzada, lligada a l’empresa i oberta al món.

La docència, la recerca i la transferència de coneixement, així com les activitats de promoció cultural i humanística de UIC Barcelona, es porten a terme en 8 facultats, 6 instituts i 9 càtedres d’empresa. Amb professionals reconeguts, entre els més de 550 professors que hi ha, la Universitat dóna formació en l’actualitat a 4.000 alumnes.

Els 14 graus universitaris, més de 60 màsters i postgraus i 11 programes de doctorat que s’ofereixen a UIC Barcelona estan orientats a l’alumne. El model docent, basat en l’excel·lència acadèmica, grups reduïts i l’ensenyança individualitzada, situa la persona en el centre i l’estimula, potenciant al màxim les seves competències i habilitats.

La relació amb el món de l’empresa i les institucions proporcionen als estudiants, docents i investigadors l’accés al món laboral i als darrers avenços científics i tecnològics. A la vegada, les persones que formen UIC Barcelona contribueixen a millorar el seu entorn, cadascuna en el seu àmbit, mitjançant la innovació, la transferència de coneixement i treballant amb esperit de servei.

La vessant internacional de UIC Barcelona es manifesta en la gran quantitat de convenis de mobilitat i col·laboració signats amb universitats d’arreu del món. Cada any més alumnes estrangers escullen UIC Barcelona per cursar-hi els estudis, acreditats en l’àmbit europeu, que s’imparteixen parcialment, i en alguns casos totalment, en anglès.

La mateixa ciutat de Barcelona constitueix, també, un gran atractiu. La Universitat Internacional de Catalunya no només es localitza a la capital catalana sinó que s’implica, directament, en la vessant socioeconòmica, cultural i solidària de la ciutat.

En definitiva, UIC Barcelona està compromesa amb la qualitat de la docència, amb l’empresa, amb el seu entorn i amb les persones. Té com a missió principal formar professionals íntegres, capaços i amb una formació multidisciplinària que contribueixi a fer un món més just i solidari.

 

Campus Barcelona
Edificis Alfa i Beta: Immaculada 22. 08017 Barcelona. Tel.: 93 254 18 00
Edificis Delta i Gamma: Terré, 11-19. 08017 Barcelona. Tel.: 93 254 18 00

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n. 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Tel.: 93 504 20 00

www.uic.cat
Facebook
Twitter

 
Llibre recomanat

Actualitat universitats