La UOC és una universitat en línia capdavantera, amb un model educatiu dinàmic i flexible que s’adapta a l’evolució d’internet i de la societat del coneixement. En aquest sentit, és un model que garanteix que els estudiants aprenguin de manera semblant a com treballen, es comuniquen i es mouen a la xarxa. Per això, un dels seus valors afegits és que garanteix les competències digitals dels estudiants. És un model que gira entorn del disseny d’espais, recursos i dinàmiques que afavoreixin l’aprenentatge. L’estudiant i la seva activitat d’aprenentatge són el centre de l’activitat formativa.

Actualment, ja són més de 52.500 les persones que estudien alguna de les opcions formatives que els ofereix la Universitat Oberta, en forma de graus, màsters universitaris, postgraus, màsters, estudis de doctorat, etc.

 


Model educatiu centrat en l’aprenentatge

El model educatiu de la UOC presenta com a característica principal el fet de tenir com a centre l’activitat d’aprenentatge de l’estudiant, la qual cosa situa el model inequívocament dins les directrius de l’EEES i garanteix la flexibilitat que l’ampli ventall de necessitats educatives de la UOC demana. Entorn de l’activitat d’aprenentatge giren, doncs, els altres tres grans elements que presenta el model –la col·laboració, els recursos i l’acompanyament–, els quals es concreten i es dimensionen en cada moment segons les característiques d’aquesta activitat d’aprenentatge.

 

Els materials didàctics, flexibles i mòbils
Per estimular i facilitar la feina de l’estudiant, la UOC crea materials didàctics propis per a totes les assignatures, adaptant-los als dispositius que surten al mercat i que comencen a ser usuals entre els estudiants (tauletes, telèfons mòbils o llibres digitals) o creant programari i eines orientades a l’aprenentatge. Enguany un 60% dels materials ja estan adaptats a dispositius mòbils.

Els estudis
En l’actualitat hi ha set àrees de coneixement diferents que s’encarreguen dels diferents programes i titulacions que s’imparteixen i agrupen el professorat de la UOC: Ciències de la Informació i de la Comunicació; Dret i Ciència Política; Arts i Humanitats; Psicologia i Ciències de l’Educació; Economia i Empresa; Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i Ciències de la Salut.

Els centres de recerca
L’activitat de recerca, innovació i transferència de la UOC està desenvolupada per més de 400 investigadors i s’organitza en 46 grups d’R+D+I vinculats a un Estudi o a un dels dos centres de recerca de la Universitat: l’IN3 i l’eLearn Center.

L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) està especialitzat en recerca sobre la societat en xarxa i l’economia del coneixement, així com en l’estudi de les tecnologies de xarxa i àrees específiques de software. L’IN3 acull cada any professors visitants, research fellows i visiting scholars.

L’eLearn Center (eLC) és el centre de recerca, innovació i formació en e-learning de la UOC. Inspirat en un model de recerca en xarxa, a l’eLC faciliten el treball i la col·laboració entre equips, professionals i institucions de dins i fora de la UOC per cercar formes més innovadores de veure i sentir l’e-learning. Aquesta xarxa d’experts respon a les necessitats i demandes de l’educació virtual, promou models i metodologies d’aprenentatge innovadores i millora la qualitat de la formació virtual.

UOC Alumni, la comunitat de graduats
Des que la UOC va començar la seva activitat, el curs 1995-1996, prop de 50.000 estudiants s’hi han titulat. Tots ells formen la xarxa Alumni, un espai d’enriquiment personal i professional i d’aprenentatge al llarg de la vida creat sobre una comunitat en xarxa, dinàmica i en creixement que utilitza les tecnologies de la informació i de la comunicació.

 

Universitat Oberta de Catalunya
www.uoc.edu
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular