Formada a partir de diverses escoles més que centenàries, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és, paradoxalment, una universitat jove, que en els darrers temps ha estat reconeguda com una de les millors del món en rànquings i classificacions internacionals. Una universitat pública, que centra la seva activitat en el coneixement i la pràctica de ’arquitectura, les enginyeries, la física, les matemàtiques i l’òptica, àmbits que es desenvolupen sobre els fonaments d’una base humanista i social.

Un dels aspectes clau de la UPC és la seva capacitat d’incidir activament en el procés productiu, econòmic i social del nostre país, una influència que es materialitza a través de la formació de qualitat que imparteix en els nivells de grau, màster i doctorat. Són estudis dissenyats per respondre a les necessitats del mercat de treball, però que han de propiciar també una altra forma de lideratge per al futur. Aquesta formació capdavantera i integral permet als titulats adoptar diferents rols al llarg de la vida professional. Amb aquest objectiu la UPC forma persones arrelades al país i al mateix temps responsables, capaces d’imaginar nous reptes i de crear valor, professionals preparats per liderar equips i afrontar un futur global i canviant.

La UPC és una universitat líder en transferència de coneixement, en innovació, en creació d’empreses i en generació de patents. Com a universitat politècnica, la UPC es reivindica com una peça clau de l’engranatge productiu i també de l’equilibri territorial. No endebades està present activament a sis ciutats de Catalunya: Barcelona, Castelldefels, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú. Més enllà del nostre país, la UPC és igualment present amb intensitat diversa en 130 països, col·laborant amb altres universitats, empreses, corporacions i institucions a través de xarxes i projectes concrets, alguns dels quals són d’un gran abast internacional.

Com a universitat pública i de qualitat, la UPC fonamenta el seu compromís amb la societat en els principis de la responsabilitat social, el rigor intel·lectual, l’esperit crític i l’arrelament en el territori. Des de les seves aules i laboratoris es promouen projectes de cooperació per al desenvolupament i de sostenibilitat. Amb el propòsit de contribuir a assolir una societat més oberta, justa i solidària, la Universitat impregna la seva activitat amb els valors de la transparència, la participació i la igualtat d’oportunitats.

Universitat Politècnica de Catalunya

Tel.: 934 016 200
www.upc.edu
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular