La UPF és una universitat jove, pública i moderna, creada el 1990 amb voluntat d’esdevenir una universitat de referència a Europa. En l’actualitat, els indicadors en docència, recerca i internacionalització n’avalen la posició com a centre de referència dins el sistema espanyol i europeu. Els darrers anys, la Universitat ha començat a aparèixer amb força en rànquings de prestigi internacional i figura, per exemple, com la 13ena millor universitat del món entre les de menys de 50 anys (Times Higher Education, 2014).

La UPF organitza els seus estudis en tres campus i tres àmbits de coneixement estretament connectats:
– Ciències Socials i Humanes, al campus de la Ciutadella
– Ciències de la Salut i de la Vida, al campus de Mar
– Comunicació i Tecnologies la informació, al campus del Poblenou

El model de la UPF es basa en tres eixos: docència de qualitat, recerca d’excel·lència i vocació internacional.

– Una docència de qualitat i propera a l’estudiant
La UPF és una institució profundament compromesa amb la formació integral dels seus estudiants. Més enllà de la qualitat dels estudis, això s’aconsegueix també amb l’acompanyament dels alumnes al llarg de la seva vida acadèmica, amb programes de suport i tutoria a la docència, però també incentivant les primeres experiències professionals i donant suport a la seva inserció laboral.

Una recerca d’excel·lència
La UPF és una universitat intensiva en recerca. Aquest model és possible per l’alta competitivitat dels professors i recercadors de la Universitat, que sempre ha apostat per una política de contractació de professorat oberta al talent nacional i internacional. Aquesta aposta s’ha reflectit en els excel·lents indicadors en recerca que la Universitat ha anat atresorant, tant pel que fa al volum d’ingressos recaptats al 7è. Programa Marc (7PM) de la UE com en indicadors de producció científica. Alhora, aquesta estratègia comença a donar resultats en forma de patents i d’empreses derivades (spin-offs) d’impacte internacional.

Vocació internacional
L’elevat perfil internacional de la Universitat és la suma d’una estratègia que se centra en l’establiment d’una política d’aliances amb una xarxa de socis preferents i la captació de professors amb una trajectòria de projecció internacional. Alhora, la Universitat també promou les experiències internacionals i incorpora l’anglès a l’oferta docent, tot apostant per un campus multilingüe amb tres llengües vehiculars (el català, el castellà i l’anglès).

 

Universitat Pompeu Fabra

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: comunicacio@upf.edu
http://www.upf.edu/
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular