La Universitat Ramon Llull (URL) és una universitat privada d’inspiració humanista i cristiana, sense ànim de lucre, que promou un servei públic. El principal objectiu de la URL és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona, i que dóna resposta a les necessitats de la societat.

Amb una metodologia pròpia prepara els professionals del futur promovent la formació integral en cadascun dels àmbits de coneixement i potenciant el domini de les noves tecnologies. En l’actualitat imparteix 36 graus, 54 màsters universitaris, 11 doctorats i 206 titulacions pròpies.

Una federació d’institucions universitàries

La URL, creada l’1 de març de 1990, està integrada per institucions de gran prestigi i amb una llarga tradició en l’ensenyament superior. La seua estructura federal potencia la personalitat dels seus centres i li permet la màxima agilitat, flexibilitat i adaptabilitat.

La URL va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 1991. Els seus centres fundadors, de llarga tradició a Catalunya, van ser l’IQS, la Fundació Blanquerna, Enginyeria i Arquitectura La Salle i la Facultat de Filosofia. En els seus vint-i-tres anys d’existència, la URL ha anat integrant altres institucions federades com ESADE, l’Observatori de l’Ebre, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, l’Institut Borja de Bioètica i l’Escola Superior de Disseny ESDI (centre adscrit).

Situació geogràfica dels centres

La URL té un total de 8 facultats, 5 escoles superiors, 1 escola universitària i 3 Instituts Universitaris. Els seus centres es troben majoritàriament a la ciutat de Barcelona, exceptuant la seu d’ESADE a Sant Cugat del Vallès, l’Institut Universitari Observatori de l’Ebre a Roquetes (Tarragona) i l’Escola Superior de Disseny (centre adscrit) a Sabadell.

Recerca

Avui dia 56 Grups de Recerca desenvolupen les seves tasques a la URL en tres grans àrees de focalització: Tecnologia (biociències, enginyeria i TIC), Management (internacionalització i innovació empresarial, iniciativa emprenedora, responsabilitat social de l’empresa i gestió tecnològica) i Ciències Socials i Humanístiques (psicologia, pedagogia,  educació i treball social, dret, filosofia, comunicació, mitjans i publicitat). Destaca també l’existència de diverses unitats que treballen la transferència de coneixement i tecnologia al sector productiu en tant que resultats de la investigació als parcs científico-tecnològics de Technova La Salle i de Creàpolis d‘ESADE.

Internacionalització

La internacionalització de la universitat és un aspecte estratègicament clau. Té més de 2.000 estudiants regulars estrangers (11%) provinents de 105 països d’arreu del món. En aquest àmbit també cal remarcar que la URL té subscrits convenis amb més de 520 universitats d’arreu del món i 200 convenis de pràctiques amb empreses internacionals, i que 350 empreses amb presència internacional recluten els graduats de la universitat per treballar a l’estranger, la qual cosa fa que siguen presents en més de 100 països.

Universitat Ramon Llull
Tel.: 93 602 22 00
Fax: 93 602 22 49
A/e: info@url.edu
http://www.url.edu
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular