Les comissions són òrgans de treball creats per a desenvolupar el pla d’actuació anual de la Xarxa, d’acord amb la coordinació de la Comissió Permanent. Totes les comissions estan constituïdes per 22 membres, un per cada universitat. Els grups de treball (GT) són equips de caràcter específic i se centren a dur a terme les accions previstes en el marc d’un àmbit d’actuació o a desenvolupar un projecte concret.

Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació
Composició de la Comissió de Llengua
Composició de la Comissió de Comunicació i Publicacions

GT Institut Ramon Llull (juntament amb l’IRL)
GT Universitats d’Estiu
GT Mobilitat
GT Cooperació al Desenvolupament
GT Publicacions
GT Estudis de Filologia Catalana
GT Institut Ramon Muntaner
GT Projecte de Cooperació a Moçambic
GT Terminologia i Nomenclatura (C. Llengua)
GT Aprenentatge (C. Llengua)
GT d’Extensió d’Ús (C. Llengua)
GT Qualitat Lingüística. Secció d’anglès (C. Llengua)
GT Qualitat Lingüística. Secció de català (C. Llengua)
GT Comunicació
GT Cultura + comunicació a la Xarxa
GT Cultura + formació a la Xarxa
GT Grups de Recerca de Premsa de Proximitat
GT Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC)
GT Igualtat de gènere
GT Gestió acadèmica
GT Gestió esportiva
GT Universitats saludables
GT Aules Sènior

A banda d’aquests grups, de manera quotidiana es creen altres grups de treball específics per un període determinat.
Actualitat universitats