La Presidència de la Xarxa Vives és semestral i rotatòria, per acord del Consell General de la Xarxa. Els rectors de les universitats van decidir, en gener de 1998, que la presidència de la institució seguira un torn establert i ratificat per l’òrgan esmentat en cada canvi de presidència. La universitat que presideix la Xarxa esdevé el punt de referència de les activitats fonamentals, i l’agent principal de la representació institucional de l’associació al llarg del semestre de durada de la presidència.

President
Jesús T. Pastor Ciurana
Rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx
Eva Alcón Vicepresidenta II
Eva Alcón Soler
Rectora de la Universitat Jaume I
Vicepresident III
Xavier Gil i Mur
Rector de la Universitat Internacional de Catalunya
Vicepresident IV
Josep Maria Garrell i Guiu
Rector de la Universitat Ramon Llull

 
Llibre recomanat

Actualitat universitats