1. OBJECTIU: Atorgar ajuts per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que cada any edita la Xarxa Vives d’Universitats.
2. ADREÇADA A: Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguen més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.
3. IMPORT DE L’AJUT: L’import màxim de l’ajut queda fixat pel quadre d’ajuts específic (disponible a l’abril de 2018) adjunt a la convocatòria.
4. OBJECTE DE L’AJUT: Despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. Aquests ajuts només seran aplicables a aquelles activitats que apareixen a la Guia de cursos d’estiu que la Xarxa Vives edita anualment.
Els cursos a distància no són susceptibles de rebre ajut de mobilitat.
5. CONVOCATÒRIA: De maig a principis de juny.
6. INFORMACIÓ: La resolució es farà abans del 20 de juny. Està previst que no s’atorgue més d’un ajut per persona i convocatòria. A partir del dia següent a la resolució es podran trobar els resultats a aquesta pàgina web i als punts d’informació habituals de cada universitat.
7. CRITERIS DE RESOLUCIÓ: Seran els propis de cada universitat, atenent també als següents principis:

  • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
  • Prioritzar la participació en les activitats organitzades conjuntament per les universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
  • Afavorir l’equilibri territorial.
  • No atorgar més d’un ajut per persona i convocatòria.

Si desitgeu més informació, podeu adreçar-vos al punt d’informació corresponent de la vostra Universitat.

Formulari d’inscripció
Quadre d’ajuts  (disponible a l’abril de 2018)
Punts d’informació i participació de les universitats en cada modalitat d’ajut
Bases per imprimir

… i encara més:
Si t’agraden el DRAC Estiu i la nostra Guia de cursos d’estiu, potser també t’interesse la Guia d’estudis de les universitats.