1. OBJECTIU: Atorgar ajuts per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que cada any edita la Xarxa Vives d’Universitats.
2. ADREÇADA A: Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguen més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.
3. IMPORT DE L’AJUT: L’import màxim de l’ajut queda fixat pel quadre d’ajuts específic adjunt a la convocatòria.
4. OBJECTE DE L’AJUT: Despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. Aquests ajuts només seran aplicables a aquelles activitats que apareixen a la Guia de cursos d’estiu que la Xarxa Vives edita anualment.
Els cursos a distància no són susceptibles de rebre ajut de mobilitat.
5. CONVOCATÒRIA: Del 4 de maig fins a l’1 de juny de 2015.
6. INFORMACIÓ: La resolució es farà abans del 20 de juny. Està previst que no s’atorgue més d’un ajut per persona i convocatòria. A partir del dia següent a la resolució es podran trobar els resultats a aquesta pàgina web i als punts d’informació habituals de cada universitat.
7. CRITERIS DE RESOLUCIÓ: Seran els propis de cada universitat, atenent també als següents principis:

  • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
  • Prioritzar la participació en les activitats organitzades conjuntament per les universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
  • Afavorir l’equilibri territorial.
  • No atorgar més d’un ajut per persona i convocatòria.

Si desitgeu més informació, podeu adreçar-vos al punt d’informació corresponent de la vostra Universitat.

Formulari d’inscripció
Quadre d’ajuts 
Punts d’informació i participació de les universitats en cada modalitat d’ajut
Bases per imprimir

… i encara més:
Si t’agraden el DRAC Estiu i la nostra Guia de cursos d’estiu, potser també t’interesse la Guia d’estudis de les universitats.


La Xarxa en 2'


L'espai de...

Elena Sintes Pascual

Directora executiva del projecte Via Universitària

Actualitat universitats