Universitats participants al programa DRAC d’ajuts a la mobilitat

 

Punts d’informació de les universitats

Universitat Punt d’informació
UA Secretariat de Mobilitat
Tel.: 96 590 3812
A/e: s.internacional@ua.es
UdA Secretaria del Rectorat
Tel.: 376 743 000
A/e: uda@uda.ad
UAB Àrea de Relacions Internacionals
Tel.: 935 813 779
A/e: programa.drac@uab.cat
UB Beques i Ajuts a l’Estudiant
Tel.: 934 021 770
A/e: beca.colaboracio@ub.edu
UdG Oficina de Relacions Exteriors
Tel.: 972 418 705
A/e: outgoing.ore@udg.edu
UIB Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries
Tel.: 971 172 444
A/e: drac@uib.es
UJI Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació
Tel.: 964 729 037
A/e: vic@uji.es
UdL Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Tel. 973 702 083
A/e: vac.secretaria@udl.cat
UPV Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi
Tel.: 963 877 002
A/e:opii@upvnet.upv.es
URV Centre Internacional
Tel.: 977 257 873
A/e: mobility@urv.cat
UV Servei d’Informació i Dinamització-SeDI:
Campus de Blasco Ibáñez (Aulari III)
Campus de Tarongers (Aulari Nord)
Campus de Burjassot
(Edifici Biblioteca)
Tel.: 963 864 771
A/e: sedi@uv.es
UVic – UCC Àrea de Relacions Internacionals
Campus de Miramarges, planta 1
Tel: 938 816 176
A/e: relin@uvic.cat