En el marc del Fòrum Vives i en coordinació amb l’Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives organitza un seminari sobre ensenyament de català com a llengua extrangera a l’exterior. La Universitat Jaume I acollirà el seminari el 30 de setembre de 2011, amb l’objectiu de donar a conèixer el perfil acadèmic i les necessitats formatives del professorat d’estudis catalans a l’exterior i la seua formació en didàctica del català com a llengua estrangera. Vegeu el programa.
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular