La Xarxa Vives realitza tasques de coordinació de grups de treball interuniversitari, impulsats des de les comissions de treball de l’associació:

Fòrum Permanent de l’Aigua
Grup de treball dels departaments de Filologia Catalana
Llibre recomanat

Actualitat universitats