La Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana està formada pels departaments de les universitats que, dins l’àmbit de la llengua catalana, compten amb estudis de Filologia Catalana o de Llengua i Literatura Catalanes, és a dir:

la Universitat Autònoma de Barcelona:

Departament de Filologia Catalana
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

la Universitat d’Alacant,

Departament de Filologia Catalana
Grau en Filologia Catalana

la Universitat de Barcelona:

Departament de Filologia Catalana
Grau en Filologia Catalana

la Universitat de Girona:

Departament de Filologia i Comunicació
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

la Universitat de Lleida:

Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Grau en Estudis Catalans i Occitans

la Universitat de les Illes Balears:

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

la Universitat de València:

Departament de Filologia Catalana
Grau en Filologia Catalana

la Universitat de Vic:

Departament de Filologia Catalana i Espanyola

la Universitat Oberta de Catalunya:

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

la Universitat Rovira i Virgili:

Departament de Filologia Catalana
Grau en Llengua i Literatura Catalanes