Universitat d’Alacant

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat de Girona

Universitat de les Illes Balears

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de València