La Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana està formada pels departaments de les universitats que, dins l’àmbit de la llengua catalana, compten amb estudis de Filologia Catalana o de Llengua i Literatura Catalanes, és a dir, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat d’Alacant, la Universitat de València i la Universitat de Vic.

Des de la seva constitució l’any 2007, fins a la seva integració com a grup de treball de la Xarxa Vives d’Universitats el 2011, ha impulsat la  cooperació interdepartamental en matèria de docència i recerca i ha defensat i difós els estudis de llengua i literatura catalana i filologia catalana als Països Catalans.

Aquesta tasca s’ha concretat en l’elaboració d’estudis sobre tots els aspectes relacionats amb les nostres titulacions:

  • la implantació dels nous graus: seguiments de matrícula, enquestes entre estudiants, impacte del canvi/manteniment del nom;
  • l’impacte dels nous graus i del màster de secundària en la matrícula dels màsters;
  • la implantació del màster de secundària i presència de la llengua i la literatura catalanes;
  • la competència lingüística dels graduats universitaris;
  • la inserció laboral dels nostres graduats universitaris;
  • la valoració social dels nostres estudis i titulats.

També treballem activament en la millora de la recerca a l’àrea de filologia catalana:

  • l’avaluació de la recerca (situació i propostes de millora);
  • la difusió de la recerca: el paper del català com a llengua científica en un context multilingüe (bàsicament anglès); el futur de les publicacions catalanes.