La Xarxa Vives coordina els treballs del Fòrum Permanent de ‘Aigua, un grup de treball especialitzat en la gestió de l’aigua en l’espai euroregional i en altres regions properes, que també analitza les dinàmiques de la seua integració en l’ordenació del territori.

Participen com a membres de la Secretaria Permanent del Fòrum la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de València.

Jornades del Fòrum

Jornada sobre aigua i paisatges fluvials (Universitat Rovira i Virgili, 18 de desembre de 2009).

Jornada interuniversitària de treball sobre recursos hídrics (Universitat Rovira i Virgili, 17 de juny de 2008)
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular