Les acreditacions es realitzaran dimecres 5 de març de 2014 en el Marjal Guardamar Càmping i Bungalou, de 16 a 20 h.

Documentació que caldrà presentar:

· DNI o passaport
· Certificat signat i segellat pel/la responsable d’Esports de la universitat de procedència