La universitat organitzadora disposarà d’una ambulància en les instal·lacions durant el desenvolupament de la competició.

Cada universitat participant disposarà de l’assegurança corresponent d’accidents per a cadascun/a dels/les seus/es esportistes2.

Urgències en Hospital de Torrevella.
Telèfon 965 721 200.
Adreça: Carretera CV-95 s/n
___________________________

2 Els estudiants menors de 28 anys matriculats en títols oficials tenen garantida la cobertura a través de l’assegurança escolar. En els casos que un participant no complisca aquest requisit, serà responsabilitat del mateix participant acreditar que disposa d’una assegurança alternativa.