Per al desenvolupament de la competició es disposarà d’un mapa que estarà dibuixat segons normativa I.O.F. (Federació Internacional d’Orientació), a escala 1:15.000, amb equidistància entre corbes de nivell de 5 metres, o inferior en el cas que ho requerisca l’orografia del terreny.

El mapa està situat a la Serra el Molar, una zona de bosc mediterrani amb dunes d’arena.

La ubicació exacta és carretera nacional 332-a. Dunes de la Marina, Elx.

Es disposarà d’àrea d’eixida, àrea de meta, zona de secretaria i zona de vestidors i lavabos.

L’àrea d’eixida serà una zona contigua a l’eixida, i en la seua part posterior disposarà d’una zona de crides. Aquesta zona estarà fitada amb cinta delimitadora o similar i constarà de dos accessos. L’àrea de meta estarà en la línia d’arribades i estarà delimitada amb tanques o cinta delimitadora amb accés exclusiu per a corredors/es, jutges/sses i personal d’organització.

La zona de secretaria s’habilitarà prop de l’àrea d’eixida i servirà com a punt d’informació de qualsevol qüestió relacionada amb el campionat, avituallaments, etc.

MAPA DE LA COMPETICIÓ


Mapacompeticio