Podran prendre part estudiants de les universitats de la Xarxa Vives1 que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria, arquitectura, màster o doctorat.

Les universitats podran presentar un nombre màxim de 10 participants en categoria masculina, 10 en categoria femenina i un entrenador/delegat.

Relació de corredors/es amb les seues hores d’eixida


___________________________

1 Excepcionalment, i amb l’acord previ dels òrgans de govern de la Xarxa Vives, podran participar estudiants d’altres universitats de Catalunya, Catalunya del Nord, Andorra, Sardenya, Illes Balears i País Valencià.