1. Materials

Els/les corredors/es hauran de portar dorsals identificatius, així com pinça electrònica.

2. Sistema de competició i classificació

La prova es realitzarà en la modalitat de carrera clàssica de llarga distància i mitja distància, en categoria masculina i femenina.

Per a la classificació per universitats serà obligatori tenir participació d’ambdós sexes. S’estableix un sistema de puntuació a partir de les carreres individuals: per a això s’elaborarà una classificació per llocs per a cada categoria.

Si una universitat té menys de dos corredors/es en alguna de les categories (masculina i femenina), cada corredor/a de menys puntuarà com si haguera arribat un lloc per darrere de l’últim/a classificat/da.

La universitat que obtinga la puntuació més baixa serà la primera classificada.

En cas de produir-se un empat entre universitats, es classificarà primer la universitat amb millor posició en la classificació individual (siga aquesta d’home o dona), i en segon lloc la universitat amb major participació.

3. Normes de desenvolupament de la competició

L’ordre d’eixida es distribuirà per sorteig, per evitar que dos corredors/es de la mateixa universitat isquen de forma consecutiva.

El/la corredor/a haurà d’estar en l’eixida cinc minuts abans de la seua hora assignada.

El mapa es lliurarà en el moment de l’eixida. Serà responsabilitat del/la corredor/a comprovar que correspon a la seua categoria.

L’hora d’eixida assignada serà vàlida encara que el/la corredor/a la prenga amb retard.

El recorregut serà realitzat obligatòriament en l’ordre indicat.

El/la corredor/a que no porte registrat en la seua targeta de control el pas per algun dels controls serà desqualificat. La targeta de control serà portada pel corredor/a en tot moment.

Està prohibit l’ús d’instruments de mesura (excepte la brúixola).
Finalitzat el recorregut, el/la corredor/a lliurarà en meta el mapa i descarregarà la targeta de control.

Tot/a participant que abandone la prova haurà de dirigir-se a la taula de control de meta i lliurar el seu mapa.

Podran ser desqualificats/des els/les corredors/es que cometen irregularitats, abans, durant o després de la carrera.

Està prohibida l’assistència entre participants, excepte en cas d’accident, que és obligatori.

Els/les corredors/es hauran de realitzar la prova en silenci.

S’establiran temps màxims en cada carrera. Els/les competidors/es que superen aquests temps seran desqualificats/des.

Està prohibit entrenar en la zona de competició, des de la data que es decidisca com a seu de la prova.

4. Arbitratge i cronometratge

La prova comptarà amb un/a jutge/ssa controlador/a i un/a tècnic/a de cronometratge proposats i designats per la universitat organitzadora.

El sistema de cronometratge que s’utilitze en la prova haurà de ser electrònic i estar acceptat per la Federació Espanyola d’Orientació (FEDO) per a les competicions oficials. La seua gestió correspondrà al tècnic/a de cronometratge.

5. Comitè de Competició

Estarà compost per un/a representant de la universitat organitzadora i dos delegats/des triats/des per sorteig d’entre les universitats acreditades.

6. Reglament

El desenvolupament de la prova es farà d’acord amb el Reglament General dels Campionats d’Espanya Universitaris i el present Reglament Tècnic. Tot allò no previst en els apartats anteriors està subjecte al Reglament de la Federació Espanyola d’Orientació i al de la Federació Internacional d’Orientació.

7. Trofeus

Es lliuraran trofeus als/les tres primers/es classificats/des de les dues categories, masculina i femenina, i a les tres primeres universitats classificades, com s’especifica en el punt 2 d’aquest reglament.DADES DE LA CARRERA

CATEGORIA

Dames universitàries

Hòmens universitaris
LLARGA DISTÀNCIA

6380 m

7550 m
DESNIVELL

140

176
MITJA DISTÀNCIA

3590 m

5030 m
DESNIVELL

100

115Es realitzarà sorteig entre els/les corredors/es una vegada tancat el termini d’inscripcions per a establir les hores d’eixida dels/les inscrits/es.

La relació de corredors/es, amb la seua hora d’eixida, serà publicada al web de la Xarxa Vives el 25 de febrer de 2014.

Els autobusos eixiran cap al lloc de la competició des del Càmping Marjal a les 9 h. Després de la competició, els autobusos deixaran als/les participants de nou al càmping.

El recorregut es realitzarà amb el sistema de control SportIdent; les targetes es lliuraran als/les delegats/des d’equip que seran els/les responsables de tornar-les després de la prova a l’organització.