Les acreditacions es realitzaran dijous 9 d’abril a l’oficina del CREAPS-CNEA (3 rue Pierre de Coubertin, 66120 Font-romeu) de 10.30 h a 11.30 h.

Documentació que caldrà presentar:

· DNI o passaport
· Certificat signat i segellat pel/la responsable d’Esports de la universitat de procedència


Programa

Participants

Inscripció

Reunió tècnica

Allotjament

Llocs de competició. Instal·lacions

Reglament tècnic de competició

Assistència mèdica