Per al desenvolupament de la competició es disposarà d’un mapa que estarà dibuixat segons normativa I.O.F. (Federació Internacional d’Orientació), a escala 1:10.000, amb equidistància entre corbes de nivell de 5 metres, o inferior en el cas que ho requerisca l’orografia del terreny.

Dijous 9 el mapa estarà situat a SAINTE LEOCADIE. La ubicació exacta és Puig Menti.

Divendres 10 el mapa se situarà a FONT ROMEU. La ubicació exacta és les fours solaires.

Es disposarà d’àrea d’eixida, àrea de meta i zona de secretaria. No hi haurà zona de vestidors ni lavabos. Els corredors hauran d’estar presents amb el seu equipatge.

L’àrea d’eixida serà una zona contigua a l’àrea d’acollida i en la seua part posterior disposarà d’una zona de crides. Aquesta zona estarà fitada amb cinta delimitadora i constarà de dos accessos. L’àrea de meta estarà en la línia d’arribades i estarà delimitada amb tanques o cinta delimitadora amb accés exclusiu per a corredors/es, jutges/sses i personal d’organització.

La zona de secretaria s’habilitarà prop de l’àrea d’eixida i servirà com a punt d’informació de qualsevol qüestió relacionada amb el campionat, avituallaments, etc.


Programa

Participants

Inscripció

Acreditacions

Reunió tècnica

Allotjament

Reglament tècnic de competició

Assistència mèdica