Podran prendre part estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria, arquitectura, màster o doctorat.

Les universitats podran inscriure el nombre de corredors de cada categoria que estimen.


Programa

Inscripció

Acreditacions

Reunió tècnica

Allotjament

Llocs de competició. Instal·lacions

Reglament tècnic de competició

Assistència mèdica