1. Materials

Els/les corredors/es hauran de portar una pinça electrònica.

2. Sistema de competició i classificació

La prova es realitzarà en la modalitat de carrera clàssica de llarga distància i mitja distància, en categoria masculina i femenina.

Per a la classificació per universitats serà obligatori tenir participació d’ambdós sexes. S’estableix un sistema de puntuació a partir de les carreres individuals: per a això s’elaborarà una classificació per llocs a cada categoria.

Si una universitat té menys de dos corredors/es en alguna de les categories (masculina i femenina), cada corredor/a de menys puntuarà com si haguera arribat un lloc per darrere de l’últim/a classificat/da.

La universitat que obtinga la puntuació més baixa serà la primera classificada.

En cas de produir-se un empat entre universitats, es classificarà primer la universitat amb millor posició en la classificació individual (siga aquesta d’home o dona), i en segon lloc la universitat amb major participació.

3. Normes de desenvolupament de la competició

L’ordre d’eixida es distribuirà per sorteig, per evitar que dos corredors/es de la mateixa universitat isquen de forma consecutiva.

El/la corredor/a haurà d’estar en l’eixida cinc minuts abans de la seua hora assignada.

El mapa es lliurarà en el moment de l’eixida. Serà responsabilitat del/la corredor/a comprovar que correspon a la seua categoria.

L’hora d’eixida assignada serà vàlida encara que el/la corredor/a la prenga amb retard.

El recorregut serà realitzat obligatòriament en l’ordre indicat.

El/la corredor/a que no porte registrat en la seua targeta de control el pas per algun dels controls serà desqualificat. La targeta de control serà portada pel corredor/a en tot moment.

Està prohibit l’ús d’instruments de mesura (excepte la brúixola).

Finalitzat el recorregut, el/la corredor/a lliurarà en meta el mapa i descarregarà la targeta de control.

Tot/a participant que abandone la prova haurà de dirigir-se a la taula de control de meta i lliurar el seu mapa.

Podran ser desqualificats/des els/les corredors/es que cometen irregularitats, abans, durant o després de la carrera.

Està prohibida l’assistència entre participants, excepte en cas d’accident, que és obligatori.

Els/les corredors/es hauran de realitzar la prova en silenci.

S’establiran temps màxims en cada carrera. Els/les competidors/es que superen aquests temps seran desqualificats/des.

Està prohibit entrenar en la zona de competició, des de la data que es decidisca com a seu de la prova.

4. Arbitratge i cronometratge

La prova comptarà amb un/a jutge/ssa controlador/a i un/a tècnic/a de cronometratge proposats i designats per la universitat organitzadora.

El sistema de cronometratge que s’utilitze en la prova haurà de ser electrònic i estar acceptat per la Federació Espanyola d’Orientació (FEDO) per a les competicions oficials. La seua gestió correspondrà al tècnic/a de cronometratge.

5. Comitè de Competició

Estarà compost per un/a representant de la universitat organitzadora i dos delegats/des triats/des per sorteig d’entre les universitats acreditades.

6. Reglament

El desenvolupament de la prova es farà d’acord amb el Reglament General dels Campionats d’Espanya Universitaris i el present Reglament Tècnic. Tot allò no previst en els apartats anteriors està subjecte al Reglament de la Federació Espanyola d’Orientació i al de la Federació Internacional d’Orientació.

7. Trofeus

Es lliuraran trofeus als/les tres primers/es classificats/des de les dues categories, masculina i femenina, i a les tres primeres universitats classificades, com s’especifica en el punt 2 d’aquest reglament.DADES DE LA CARRERA
Més endavant es detallaran les distàncies i els desnivells de les diferents modalitats.

Es realitzarà sorteig entre els/les corredors/es una vegada tancat el termini d’inscripcions per a establir les hores d’eixida dels/les inscrits/es.

La relació de corredors/es, amb la seua hora d’eixida, serà publicada al web de la Xarxa Vives 4 dies abans de la cursa.

Els autobusos eixiran cap al lloc de la competició des del CNEA a les 14 h de dijous 9 i a les 8.45 h de divendres 10. Després de la competició, els autobusos deixaran als/les participants de nou al CNEA.

El recorregut es realitzarà amb el sistema de control SportIdent; les targetes es lliuraran als/les delegats/des d’equip que seran els/les responsables de tornar-les després de la prova a l’organització.


Programa

Participants

Inscripció

Acreditacions

Reunió tècnica

Allotjament

Llocs de competició. Instal·lacions

Assistència mèdica