L’orientació és un esport que combina tant l’element físic com el mental. La idea bàsica de l’orientació és desplaçar-se des de l’eixida de la carrera fins a la meta passant per una sèrie de punts de control en un ordre predeterminat, només amb l’ajuda d’un mapa i una brúixola. Per tal de triar la millor ruta possible, els participants han d’analitzar les característiques del terreny, i el guanyador es determina pel temps més ràpid en completar el recorregut. D’acord amb la Federació Internacional d’Orientació, el que fa únic aquest esport és que els participants han d’orientar-se i prendre decisions ràpides mentre corren a gran velocitat.

Aquest esport compta avui dia amb una varietat de diferents formats que van des de les tradicionals carreres de llarga distància en espais forestals fins a les curses més curtes en l’àmbit urbà.

La Federació Internacional d’Orientació té quatre disciplines oficials: a peu, amb bicicleta de muntanya, esquí i amb cadira de rodes. La Federació Internacional d’Orientació va ser reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional el 1977.


Què ens cal per participar?

Per participar en una cursa d’orientació es necessita un equipament mínim, roba còmoda que transpiri i no s’enganxe a la vegetació, un calçat esportiu preferiblement amb sola gruixuda i gravada per no relliscar, una brúixola i, uns protectors per la part inferior de la cama o polaines.

Abans de començar
Cada corredor rep un full amb una simbologia que indica la descripció dels elements a localitzar i una targeta de control on es marcaran els controls a mida que els vaja trobant.

En el moment de l’eixida
El corredor agafa el mapa on s’han assenyalat en color púrpura el punt de sortida (triangle), els controls a visitar (cercles) i el punt d’arribada (doble cercle). Els controls han d’estar situats just en el centre dels cercles. L’orientador ha de localitzar el triangle i dirigir-se cap al primer control, escollint l’itinerari més ràpid i segur. En el mapa, els controls estan enllaçats entre si amb línies púrpura.

Sobre el terreny cada control es correspon a una fita o balisa, identificada amb un número. En funció de la categoria en que es participe, cada orientador buscarà unes fites diferents; es a dir, tindrà una disposició i numeració de controls diferents en el mapa.