1. Repositoris de tesis doctorals

2. Repositoris de documents de recerca

  • RECERCAT
    Repositori cooperatiu de documents digitals amb bibliografia de recerca de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya.
  • RACO
    Repositori per consultar, en accés obert, els articles de text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

3. Repositoris de materials docents

  • MDX
    Repositori cooperatiu amb materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent de les universitats.

4. Repositoris institucionals de les universitats

Recullen materials docents i articles d’investigació o divulgació científica. En alguns casos també inclouen tesis doctorals.

5. Publicacions de les universitats
Llibre recomanat

Actualitat universitats