Dedicació de l’alumnat

El curs és configura amb una durada de 7 ECTS.

La dedicació de l’estudiant haurà de ser de 12 hores per mòdul, distribuïdes en 6 hores d’e-learning (2,5 hores de lectura i preparació, 2,5 hores d’activitats i 1 hora d’avaluació i posada en comú entre iguals) i 6 hores de treball personal.

Cada mòdul tindrà una durada de 3 setmanes.

Calendari

• Formació en línia (part teòrica): del 21 de gener al 31 de maig de 2019.
• Part pràctica: 2a quinzena de juny 2019 (1 setmana completa).