Durada: 7 crèdits ECTS (part teòrica)

Dates:
• Part teòrica: del 21 de gener al 31 de maig de 2019.
• Part pràctica (opcional): setmana completa durant l’última quinzena de juny de 2019.

Modalitats:
• Part teòrica: en línia.
• Part pràctica: presencial.

Preu:
• Part teòrica: 150,00 €.
• Part pràctica: 700,00 € (opcional). *Amb un mínim de 30 estudiants.

Nombre de places: 50 part teòrica / 50 part pràctica.