Seminaris específics

La Xarxa Vives organitza seminaris adreçats als tècnics dels serveis de llengües de les 21 universitats membres. Impulsats per la Comissió de Llengua, aquests seminaris analitzen temàtiques d’interès comuna per als professionals dels serveis.

Últims seminaris:

Seminari de formació «Eines 2.0 aplicades als serveis lingüístics universitaris». Universitat Jaume I, 11.06.2009


La Xarxa en 2'
L'espai de...

Ariadna Romans i Torrent

Estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra

Actualitat universitats