Seminaris específics

La Xarxa Vives organitza seminaris adreçats als tècnics dels serveis de llengües de les 22 universitats membres. Impulsats per la Comissió de Llengua, aquests seminaris analitzen temàtiques d’interès comuna per als professionals dels serveis.

Últims seminaris:

Seminari de formació «Eines 2.0 aplicades als serveis lingüístics universitaris». Universitat Jaume I, 11.06.2009
Llibre recomanat

Actualitat universitats