Els reptes de futur dels síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris de la regió Vives són el centre d’unes trobades anuals que l’any 2009 es van incorporar al pla d’actuació anual de la Xarxa, en el marc de les jornades universitàries del Fòrum Vives. A les jornades hi participen tant els síndics, defensors i mediadors com el personal de les oficines universitàries que els hi donen suport.

 

Trobades realitzades:

Universitat Rovira i Virgili, 6 i 7 de juliol de 2017 (programa i imatges)
Universitat Oberta de Catalunya, 7 i 8 de juliol de 2016
Universitat Politècnica de València, 2 i 3 de juliol de 2015 (programa i imatges)
Universitat Pompeu Fabra, 3 i 4 de juliol de 2014 (programa i imatges)
Universitat de les Illes Balears, 5 de juliol de 2013 (programa)
Universitat de Girona, 6 de juliol de 2012 (programa)
Universitat d’Andorra, 8 de juliol de 2011 (programa i imatges)
Universitat Miguel Hernández d’Elx, 9 de juliol de 2010 (programa)
Universitat de València, 10 de juliol de 2009 (programa)

Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya