Psicologia

Autores: Esperanza Bosch Fiol i Salud Mantero Heredia (Universitat de les Illes Balears)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05895-2
DL: CS 1048-2018

Descripció:
Els estudis tradicionals en l’àmbit de la psicologia han contemplat mostres amb poca representació de dones, fet que ha provocat una generalització esbiaixada dels resultats obtinguts al conjunt de la població. De fet, aquest biaix de gènere s’ha emprat al llarg dels anys per justificar la inferioritat de les dones.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Psicologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten comprendre la complexitat social, cultural i política del món actual.

Descarregar
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular