Inscripció

Els equips interessats a participar-hi hauran d’adscriure’s a alguna de les universitats participants en aquesta edició. Cada IES només podrà inscriure un equip.

En primer lloc, caldrà formalitzar la inscripció a través d’aquest formulari. El termini d’inscripció és el 19 de novembre de 2015. El preu per cada equip serà de 30,00 euros, que es faran efectius a través d’una transferència a la Xarxa Vives. Al mes de gener la Xarxa iniciarà el procediment per formalitzar el pagament dels equips inscrits.

Posteriorment, el capità tutor lliurarà la documentació següent a la persona de contacte de la universitat de referència:

1. Certificat del centre indicant quines persones formen part de l’equip i que estan matriculades al centre de batxillerat.
2. Fotocòpia del document d’identitat o passaport dels participants (inclòs el capità-tutor).
3. Fitxa d’inscripció dels participants (inclòs el capità-tutor).
4. Autorització dels pares en el cas d’alumnes menors d’edat.

Documentació

· Dossier Tu prens la paraula
· Vídeo promocional
· Reglament
· Bases 2016
· Dossier de participació dels IES
· Dossier d’organització de les universitats
· Cartell

(Ací podeu descarregar el conjunt de la documentació)
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular