img_3284

Universitat d’Alacant
Universitat Autònoma de Barcelona Del 13 al 16 de febrer
Universitat de Barcelona Del 13 al 17 de febrer
Universitat de Girona Del 22 de novembre al 20 de desembre
Universitat de les Illes Balears 24 de febrer
Universitat Jaume I 27 i 28 de febrer
Universitat de Lleida 8 i 9 de març
Universitat Miguel Hernández 10 de març
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de València 27 i 28 de febrer
Universitat Pompeu Fabra 30, 31 de gener i 2 de febrer
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili  Del 27 de febrer al 3 de març
Universitat de València

Podeu consultar els equips participants en les diferents lligues en l’apartat edicions anteriors.