EQUIP CAMPIÓ: Universitat Rovira i Virgili
Membres de l’equip: Víctor Barcelon, Antonio Cabanillas, Miquel Gasparín, Joen Pérez i Àlex Marin (capità)
Dotació econòmica del premi: 2.500 €

 

EQUIP SUBCAMPIÓ: Universitat Autònoma de Barcelona
Membres de l’equip: Gorka Samaniego, Anna Vilà i Edwar Schneyder Bernal (capità)
Dotació econòmica del premi: 1.200 €

 

MILLOR ORADOR: Sebastià Salas
Universitat de les Illes Balears
Dotació econòmica del premi: 300 €

 

MILLOR EQUIP (escollit pels participants a la competició): Universitat de les Illes Balears
Membres de l’equip: Andreu Miquel Amengual, José Maria Feliu, Caterina Elionor Muntaner, Sebastià Salas i Bernat Falcón (capità)