La Lliga de Debat Universitària es fa realitat any rere any gràcies a:

Organitza:  Amb el suport de: