En la reunió del Consell General de l’Institut Joan Lluís Vives, que ha tingut lloc a Barcelona el dia 21 de juliol de 2001, el jurat del premi de comunicació científica «Joan Lluís Vives» ha resolt atorgar els premis a:
Llibre recomanat

Actualitat universitats