ACTA DE REUNIÓ DEL JURAT DEL PREMI DE COMUNICACIÓ CIENTIFICA

Reunit el jurat del premi de comunicació científica Joan Lluís Vives compost per:

  • MARTÍ DOMINGUEZ ROMERO (del Departament de Teoria dels Llenguatges de la Universitat de València)
  • ROLF TARRACH SIEGEL (del Departament d’Estructura i Constituents de Matèria de la Universitat de Barcelona)
  • DANIEL CASSANY I COMAS (del Departament de Traducció i Filologia de la Universitat Pompeu Fabra)
  • ALBERT GRAS MARTI (del Departament de Física Aplicada de la Universitat d’Alacant)
  • JORDI BERRIO I SERRANO (del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Acorda per unanimitat atorgar el premi de comunicació científica Joan Lluís Vives any 2003 modalitat A, ciències socials i de l’educació, i humanitats a l’article presentat per RICARD MARTÍNEZ MARTÍNEZ: VIDA PRIVADA A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

Acorda per unanimitat atorgar el premi de comunicació científica Joan Lluís Vives any 2003 modalitat B ciències bàsiques, ciències de la salut, enginyeries i arquitectures, a l’article presentat per RAMON FERRER I CANCHO: SOBRE LA SINGULARITAT DEL LLENGUATGE HUMÀ.
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular